ZDROWA ALTERNATYWA

MISJA:
Światowa Rada Zdrowia jest inicjatywą non-profit dla ludzi, która jest informowana i finansowana przez ludzi. Nasza globalna koalicja inicjatyw ukierunkowanych na zdrowie i grup społeczeństwa obywatelskiego dąży do poszerzenia wiedzy na temat zdrowia publicznego i kształtowania rozsądku poprzez naukę i wspólną mądrość. Dążymy do ochrony praw człowieka i wolnej woli, jednocześnie umożliwiając ludziom przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Jest lepszy sposób i jesteśmy zaangażowani w tworzenie go razem z Tobą!

Źródło: World Council for Health
https://worldcouncilforhealth.org/news/statements/who-big-catch-up/

Przeciwdziałanie globalnej kampanii WHO „Big Catch-up” i Agendzie Szczepień 2030

24 kwietnia 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła „The Big Catch-up”, globalną inicjatywę „mającą na celu zaszczepienie milionów dzieci i przywrócenie postępów w szczepieniach utraconych podczas pandemii”.

Chociaż cele kampanii obejmują dzieci na całym świecie, WHO wydaje się być szczególnie ukierunkowana na dzieci w 20 krajach, w których, jak twierdzą, żyje „trzy czwarte dzieci, które nie zostały zaszczepione w 2021 r.”. Kraje te obejmują Afganistan, Angolę, Brazylię, Kamerun, Czad, Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, Demokratyczną Republikę Konga, Etiopię, Indie, Indonezję, Nigerię, Pakistan, Filipiny, Somalię, Madagaskar, Meksyk, Mozambik, Myanmar, Tanzanię i Wietnam.

Ponadto, w kontekście słynnej Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, WHO reklamuje teraz swój własny program na ten sam rok – „Agenda szczepień 2030: Globalna strategia nie pozostawiania nikogo w tyle”. Program ten obejmuje cel wprowadzenia „500 nowych szczepionek w krajach o niskim i średnim dochodzie”.

W obecnym klimacie można zastanawiać się, czy wiele z tych nowych „szczepionek” nie będzie zastrzykami genetycznymi podobnymi do zastrzyków genetycznych Covid-19, które nie powstrzymały infekcji i przenoszenia, ale były prawdopodobnie największym okrucieństwem medycznym w historii ludzkości. Na przykład, dane Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) ujawniają o wiele więcej zgonów i urazów związanych tylko z pierwszym rokiem stosowania zastrzyków genetycznych Covid, niż w przypadku wszystkich szczepionek na wszystkie choroby przez wszystkie trzydzieści lat łącznie. Więcej informacji można znaleźć w raporcie WCH Covid-19 Pharmacovigilance Report.

Chociaż szkody i zgony spowodowane wstrzyknięciami Covid-19 mRNA i DNA znacznie przewyższyły te spowodowane klasycznymi szczepionkami, ostatnie 100 lat historii szczepionek budzi poważne obawy. Nawet te powszechne szczepionki wyrządziły wiele szkód i nie spełniły swojego zadania.

Ponadto Światowa Rada Zdrowia podziela opinię wielu ekspertów, że WHO i jej partnerzy, w tym Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Gavi, Vaccine Alliance oraz producenci szczepionek, w tym Pfizer, Moderna i inni, są winni zbrodni przeciwko ludzkości i nie zasługują na nasze zaufanie ani wsparcie.

Zachęcamy do obejrzenia i udostępnienia poniższego oświadczenia wideo.

https://worldcouncilforhealth.org/news/statements/who-big-catch-up/

Światowa Rada Zdrowia nadal podkreśla pilną potrzebę opuszczenia Światowej Organizacji Zdrowia, odrzuca monopolistyczną władzę WHO nad zdrowiem publicznym i nadal wzywa do natychmiastowego zaprzestania kampanii iniekcji Covid-19.