Ustawa o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act) Komisji Europejskiej jest kolejnym atakiem na wolność słowa.

Wolność słowa oraz prawo do niezależnej informacji są podstawowymi prawami człowieka i fundamentami
naszej cywilizacji.

#stopantyludzkiejagendzie
#stopwhopl