WHO broni „traktatu pandemicznego” pomijając kluczowe szczegóły.

https://frontline.news/post/who-defends-pandemic-treaty-omits-crucial-detail

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała w zeszłym miesiącu wideo broniące porozumienia w sprawie zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania, które ma zostać podpisane przez kraje członkowskie w przyszłym roku.

Negocjacje rozpoczęły się na początku tego roku w sprawie porozumienia, powszechnie określanego jako „traktat pandemiczny”. Nie jest jasne, czy projekt został jeszcze sfinalizowany, ale wielu obawia się, że wymaga on od państw członkowskich zrzeczenia się suwerenności na rzecz WHO w przypadku pandemii.

Aby rozwiać te obawy, główny radca prawny WHO Steve Solomon odpowiedział na te obawy w krótkim filmie, mówiąc, że „to kraje zdecydują” o kwestiach przedstawionych w porozumieniu.

„Tak więc traktat ma na celu trzy rzeczy: Lepsza gotowość na pandemie; lepsze zapobieganie pandemiom w pierwszej kolejności; a kiedy uderzą, lepsza, bardziej sprawiedliwa reakcja zdrowia publicznego na te pandemie” – powiedział Solomon. A jednocześnie upewnienie się, że kraje, które siedziały i siedzą na miejscu kierowcy za napisanie tego dokumentu, pozostaną na miejscu kierowcy we wszystkich tych kwestiach”.

Prawnik przyznał, że traktat ma na celu zwiększenie i usprawnienie „nadzoru nad zdrowiem publicznym”, który obejmuje gromadzenie i analizowanie danych dotyczących zdrowia.

Ale „traktat nie da WHO uprawnień do dyktowania mandatów dotyczących szczepionek” – kontynuował Solomon. „Traktat nie da WHO jako organizacji, jako personelowi, uprawnień do dyktowania czegokolwiek”.

Prawdziwość twierdzeń Solomona może być przedmiotem dyskusji, zwłaszcza że ostateczny projekt nie został upubliczniony. Solomon nie odniósł się jednak do innej kwestii, która według niektórych ekspertów jest prawdziwym celem traktatu.

W pierwotnym projekcie wynegocjowanym przez państwa członkowskie na początku tego roku, kraje muszą zgodzić się na związanie się definicją zdrowia publicznego WHO, zwaną One HealthJEDNO ZDROWIE.

„JEDNO ZDROWIE – ZDROWIE CZŁOWIEKA, ZDROWIE ZWIERZĄT, ZDROWIE PLANETY”
(przypis stopwho.pl – groźna idea stawiająca zdrowie człowieka na równi ze zdrowiem zwierząt i „zdrowiem środowiska”)

Podejście One Health do opieki zdrowotnej zakłada, że „zmiana klimatu” jest czynnikiem napędzającym ludzkie zdrowie. Na przykład cieplejszy klimat może sprzyjać inwazji kleszczy, które mogą przynosić ze sobą śmiertelne choroby, takie jak gorączka krwotoczna krymsko-kongijska (CCHF). Zmieniające się wzorce pogodowe mogą powodować rozprzestrzenianie się ptasiej grypy.

Dlatego też program WHO „Jedno zdrowie” stwierdza, że ponieważ choroby pandemiczne są chorobami odzwierzęcymi i przenoszą się ze zwierząt na ludzi, zdrowie ludzkie należy rozpatrywać w kontekście zwierząt i środowiska lub tego, co nazywa się „interfejsem człowiek-zwierzę-środowisko”.

Program „One Health” – PROGRAM JEDNEGO ZDROWIA cieszący się dużym poparciem Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) i Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), pod pewnymi względami przedkładałby „zmiany klimatyczne” nad zdrowie ludzkie. Żadne poświęcenie nie byłoby zbyt wielkie, aby uratować klimat, jeśli jest on głównym wyznacznikiem zdrowia wszystkich żywych istot. Wybuch epidemii chorób odzwierzęcych może zatem otworzyć drzwi dla mandatów klimatycznych, takich jak blokady i przymusowe szczepienia w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się.

Rzeczywiście, WHO niedawno nawiązała współpracę z Fundacją Rockefellera w celu poszukiwania „pandemii klimatycznych”. W czerwcu nawiązała również współpracę z Komisją Europejską w celu opracowania międzynarodowych paszportów szczepionek, ponieważ producenci leków wzywają do „szczepień klimatycznych”.

Wszystko to jest wspierane przez program One Health, który jest kamieniem węgielnym traktatu WHO w sprawie pandemii.

Strony, uznając, że większość pojawiających się chorób zakaźnych i pandemii jest wywoływana przez patogeny odzwierzęce, zobowiązują się do promowania i wdrażania podejścia „Jedno zdrowie”, które jest spójne, zintegrowane, skoordynowane i oparte na współpracy między wszystkimi odpowiednimi podmiotami, z zastosowaniem istniejących instrumentów i inicjatyw” – czytamy w projekcie porozumienia.Na mocy traktatu rządy będą zobowiązane do „zajęcia się czynnikami powodującymi pojawienie się i ponowne pojawienie się chorób na styku człowiek-zwierzę-środowisko, w tym między innymi zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, handlem dziką fauną i florą, pustynnieniem i opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe”.Porozumienie powtarza w innym miejscu, że kraje muszą „zobowiązać się do wzmocnienia synergii z innymi istniejącymi odpowiednimi instrumentami, które dotyczą czynników napędzających pandemie, takich jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemów i zwiększone ryzyko na styku człowiek-zwierzę-środowisko spowodowane działalnością człowieka”.Rządy są zobowiązane do koordynowania działań opartych na One Health z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (WOAH), które razem tworzą One Health Quadripartite.

Program One Health zaczął już trafiać do amerykańskiego prawodawstwa. W grudniu Kongres po cichu przyjął ustawę Advancing Emergency Preparedness Through One Health Act (HR 2061/S 681), która nakazuje ustanowienie programu One Health. Szefowie agencji federalnych, takich jak CDC, Agencja Ochrony Środowiska, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departament Obrony i inne, zostali zobowiązani do przedłożenia Kongresowi propozycji One Health Framework.

Ustawa mówi, że pierwszym celem programu One Health jest zapobieganie chorobom odzwierzęcym, co można osiągnąć jedynie poprzez skupienie się bardziej na środowisku i rolnictwie. Autorzy ustawy obawiają się, że wybuchy chorób odzwierzęcych mogą spowodować niedobory jaj, co z kolei może wpłynąć na produkcję szczepionek.

„Gotowość w zakresie zdrowia publicznego zależy od rolnictwa na wiele sposobów”, czytamy w projekcie ustawy. „Na przykład szeroka gama szczepionek, w tym szczepionki przeciwko grypie, żółtej febrze, wściekliźnie i odrze, śwince i różyczce (MMR), jest hodowana głównie w jajach drobiowych. Niedobory jaj wynikające z wybuchów chorób odzwierzęcych mogą stanowić poważne zagrożenie dla produkcji szczepionek”.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że główny negocjator WHO ds. porozumienia w sprawie pandemii, ambasador Pamela Hamamoto, zobowiązała administrację Bidena do przestrzegania porozumienia.

„Stany Zjednoczone są zaangażowane w porozumienie w sprawie pandemii, które ma stanowić główny element globalnej architektury zdrowotnej dla przyszłych pokoleń” – powiedziała Hamamoto w oświadczeniu.