Polacy nie są rzetelnie informowani o zagrożeniach wynikających z procedowanych przez WHO (World Health Organization) – Światową Organizację Zdrowia -dwóch instrumentach prawa międzynarodowego. Są to poprawki w IHR (International Health Regulations) Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych i stanowiącego ich uzupełnienie „globalnego traktatu antypandemicznego”

Propozycje poprawek zostały opublikowane 6 lutego bieżącego roku. Zostały zgłoszone do Światowej Organizacji Zdrowia przez trzynaście państw członkowskich. Polska jest reprezentowana przez Czechy jako reprezentanta Unii Europejskiej.

Alarmujący jest fakt, że wprowadzenie zmian do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotynych (IHR) nie wymaga ratyfikacji. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne są obowiązującym  w Polsce prawem międzynarodowym, a procedowane „poprawki” jeśli dopuścimy do ich legalizacji będą nas dotyczyły natychmiast po ich zatwierdzeniu. W intensywnie i w większości tajnie procedowanych poprawkach są zapisy, które są zagrożeniem dla naszych fundamentalnych wolności. Można je określić jako zamach na niezbywalne prawa i godność człowieka.

Umowy Światowej Organizacji Zdrowia krytykuje wiele osób. Jedną z nich jest profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Illinois Francis Boyle. Według profesora „dokumenty – poprawki i „traktat” – utworzyłyby ogólnoświatowe państwo policji medycznej pod kontrolą WHO, a w szczególności dyrektora generalnego Tedrosa Ghebreyesusa”.

Po doświadczeniu dyktatury sanitarnej wprowadzonej w ostatnich latach pod pretekstem pandemii covid-19, za którą kryje się wiele już udowodnionych manipulacji i interesów globalnych koncernów, nie możemy tych umów lekceważyć. Sprawa dotyczy przyszłości naszej, naszych bliskich oraz przyszłych pokoleń.

Czy takiego świata chcemy???

Biorąc pod uwagę raporty Instytutu Hopkinsa znanego z organizowania takich eventów jak Event 201, które „przewidują” dla nas kolejne pandemie na rok 2025 tuż po planowanym podpisaniu stanowiącego uzupełnienie do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotynych WHO CA+, czyli potocznie zwanego „traktatu antypandemicznego”, ustalenia te powinniśmy potraktować bardzo poważnie. Wystąpienie ze Światowej Organizacji Zdrowia nie ma jeszcze precedensu, ale nie znaczy to że Polska nie powinna być pierwsza. Funkcjonowanie w tej skompromitowanej organizacji jest zagrożeniem dla polskiego interesu stanu. Zatrzymanie wprowadzenia poprawek w IHR, „traktatu antypandemicznego” oraz wyjście z WHO powinno mieć najwyższy priorytet ważności!!!

Wszyscy powinniśmy żądać rzetelnej informacji w mediach dotyczącej finansowania WHO, konfliktu interesów oraz zagrożeń procedowanych umów. Zagrożenia te dotyczą spraw najwyższej wagii, takich jak wolność słowa, prawa człowieka, suwerenność naszego kraju. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie dlaczego nie słyszymy alarmu instytucji i organizacji odpowiedzialnych za obronę praw człowieka.

Dr Emilia Sykut-Domańska w telewizji Polonico omówiła szczegółowo temat struktury organizacyjnej, finansowania i powiązań WHO oraz procedowanych instrumentów prawa międzynarodowego. Rozmowa z redaktor Anirą Wojan jest godna każdej chwili uwagi. Polecamy uważne wysłuchanie tej rozmowy oraz udostępnianie jej wszystkim znajomym.

https://polonico.tv/?id=videos/ANIRA/Emilia_Sykut_720.mp4

ROZMAWIAJMY O TYM!!! MAMY ROK NA ZATRZYMANIE TEGO GLOBALNEGO SZALEŃSTWA!!!