https://www.who.int/publications/i/item/A76-17

Sprawozdanie finansowe Światowej Organizacji Zdrowia za rok 2022 opublikowane
dnia 13 maja 2023 r.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_INF2-en.pdf

Sprawdź WHO finansuje Światową Organizację Zdrowia???

Czy pozwolisz aby koncerny farmaceutyczne i sojusze szczepionkowe decydowały o życiu Twoim i Twoich bliskich???

Dokumenty z 76. Rady Zdrowia WHA
https://apps.who.int/gb/e/e_wha76.html

DOŁĄCZ DO NAS. RAZEM ZATRZYMAMY TO GLOBALNE SZALEŃSTWO!!!