ZATRZYMAJMY TO SZALEŃSTWO:

www.newswars.com/who-funded-scientists-call-on-who-to-declare-global-health-emergency-over-climate-crisis/

„Ponad 200 czasopism poświęconych zdrowiu wzywa Organizację Narodów Zjednoczonych, przywódców politycznych i pracowników służby zdrowia do uznania, że ​​zmiany klimatyczne i utrata różnorodności biologicznej stanowią jeden niepodzielny kryzys, z którym należy się wspólnie uporać, aby chronić zdrowie i uniknąć katastrof.

https://ukhealthalliance.org/get-involved/global%20health-emergency/

Naukowcy nie wspomnieli o tym, że są finansowani przez organizacje, które będą czerpały zyski z tego kryzysu;/

„Następna plandemia nie jest kwestią tego, czy, ale kiedy. Nie możemy sobie pozwolić na powtarzanie tych samych błędów z przeszłości”.

Co MY na to???