Czy poniższa wiadomość jest dobra?

Tak i nie… Dobra bo czas przyjęcia rezolucji przesuwa się do kolejnego posiedzenia na którym będzie jednomyślna zgoda.

Zła bo wśród krajów sprzeciwiających się są tylko tak zwane „dyktatury”.
Wszystkie kraje zwane demokratycznymi oddają bez strzału swoich obywateli bigpharmie i technokratycznej klice.Takie koncepcje jak demokracja, suwerenność, prawa człowieka czy swobody obywatelskie są dla przywódców tych państw obcym, a nawet wrogim założeniem…

————————————

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) Dennis Francis zatwierdził 19 września niewiążącą deklarację ONZ w sprawie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię (PPPR), BEZ pełnego głosowania zgromadzenia i pomimo sprzeciwu 11 krajów (11 krajów napisało list i złamało procedurę milczenia, sprzeciwiając się rezolucji). Tak więc poniższe oświadczenie wprowadza w błąd i jest zwykłą polityką.

Dyrektor generalny WHO powiedział: „Jeśli C19 nie nauczył nas czegoś więcej, to tego, że gdy zdrowie jest zagrożone, wszystko jest zagrożone”, łącząc PPPR z agendą Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, mówiąc, że światowi przywódcy powinni „pokazać, że wyciągnęli bolesne wnioski z pandemii”.

To wszystko pozerstwo, propaganda i polityka kosztem obywateli.
Dr. Kat Lindley
https://twitter.com/KLVeritas/status/1704858290046255423

Deklaracja polityczna w sprawie zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania na nią, została zatwierdzona TYLKO przez Dennisa Francisa, przewodniczącego 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, a nie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.


Nie mogła zostać przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako rezolucja konsensusu z powodu sprzeciwu 11 państw członkowskich, które złamały procedurę milczenia.

Dr. Kat Lindley
https://twitter.com/KLVeritas/status/1704598436652187822

———————
Posiedzenie Zgromadzenia ONZ 18-22 września 2023 r.
11 krajów ZERWAŁO MILCZENIE, więc nie będzie jednomyślnej zgody na projekty deklaracji politycznych w sprawie szczytu SDG, posiedzenia wysokiego szczebla w sprawie zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania, posiedzenia wysokiego szczebla w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz posiedzenia wysokiego szczebla w sprawie walki z gruźlicą.

Kraje te to Białoruś, Boliwia, Kuba, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Erytrea, Islamska Republika Iranu, Nikaragua, Federacja Rosyjska, Syryjska Republika Arabska, Wenezuela i Zimbabwe.

„Uzasadnione obawy dużej liczby krajów rozwijających się zostały zignorowane. Dlatego też naszym obowiązkiem jest wyrażenie silnego zaniepokojenia niedopuszczalnym sposobem, w jaki rozwinęła się ta sytuacja, co stoi w wyraźnej sprzeczności z duchem multilateralizmu i ogólnym celem „nie pozostawiania nikogo w tyle”.

„Procedura milczenia” oznacza, że projekt rezolucji jest rozsyłany do państw członkowskich z terminem na udzielenie odpowiedzi. Jeśli kraj popiera rezolucję, nie robi nic. Jeśli sprzeciwia się rezolucji, wysyła wiadomość e-mail przerywającą milczenie. Tylko jedno takie działanie wstrzymuje przyjęcie rezolucji i może spowodować przedłużenie czasu na wprowadzenie zmian lub rozstrzygnięcie zastrzeżeń.

Przerywając powyższe milczenie, kraje naciskają na dalsze negocjacje i obecnie nie będzie jednomyślnej zgody w odniesieniu do powyższych tematów, w tym gotowości i reagowania na pandemię.

Pismo złożone w dniu 17.09.23 r. do Dostojnego Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, Pana Dennisa Francisa

Dr. Kat Lindley
https://twitter.com/KLVeritas/status/1704464058953372122
https://twitter.com/DrTedros/status/1704507334507069745

Teraz to obywatele każdego kraju na świecie 🌎 muszą wywrzeć presję na swoje rządy, aby przemyślały i wycofały swoje poparcie dla tej zwodniczej Agendy 2030, która ma na celu kontrolowanie zasobów naturalnych i międzynarodowych dostaw żywności, wykorzystywanie zmian klimatycznych jako broni przeciwko obywatelom / przemysłowi, ograniczanie swobodnego przepływu obywateli między narodami oraz wraz z WHO, kontrolowanie opieki zdrowotnej na całym świecie.

Ta niewybieralna, nieobliczalna organizacja globalistyczna, która współpracuje z WEF, ma na celu kompleksowy plan cyfrowej kategoryzacji i monitorowania każdej najmniejszej rzeczy na tej planecie, z naciskiem na zwykłych obywateli, którzy będą zubożeni, kontrolowani i bez wątpienia karani, jeśli nie zastosują się do tego planu.

Najwyższy czas, aby ludzie obudzili się na myśl o tym, co jest planowane dla ich przyszłości od 1992 roku, kiedy to Agenda 2030 została po raz pierwszy wprowadzona i zaakceptowana przez państwa członkowskie ONZ.

Do jej wejścia w życie pozostało już tylko siedem lat, więc obywatele muszą TERAZ przeciwstawić się temu globalistycznemu planowi w każdy możliwy sposób, w przeciwnym razie czeka ich ponura przyszłość.
Vicki Johnson – rzeczniczka praw obywatelskich

Deklaracja ONZ w sprawie „traktatu pandemicznego” została przyjęta pomimo sprzeciwu 11 państw.

Przeczytaj:

https://citizengo.org/pl/node/211852?utm_source=link&utm_medium=social&utm_content=tyflow&utm_campaign=

Wyraź swoje zdanie na temat Światowej Organizacji Zdrowia, Wyraź poparcie dla żądania wyjjścia Polski z WHO:

https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia?fbclid=IwAR0aADWBN9kUQ1ihRdYAGD3kz6jU8hfnluMdfWomIWS-QZRIn7cQAI0JvDI#form

Landscape of dark ominous clouds like volcano eruption on stormy sky during heavy thunderstorm.

„Napędzana przez Państwa wsparcie, CitizenGO walczy zaciekle, próbując zatrzymać proponowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Traktat Pandemiczny. Niestety, nadal musimy pozostać bardzo czujni.

Przez ostatnie dwa lata, odkąd narody zgodziły się na opracowanie Traktatu Pandemicznego, pozwalającego Światowej Organizacji Zdrowia na ogłaszanie „potencjalnych” stanów nadzwyczajnych, wprowadzanie przymusowych lockdownów i obowiązkowych szczepień oraz ograniczanie swobody podróżowania, razem z Państwem prowadzimy walkę, aby jakiekolwiek nowe uprawnienia nie trafiły w ręce WHO. 

Dzięki naszym wysiłkom radykalni globaliści oraz skrajnie lewicowe organizacje, które pociągają za odpowiednie sznurki w ONZ, zaczynają wpadać w panikę!

Strach przed nieosiągnięciem globalnego porozumienia w wyznaczonym terminie zaczyna być coraz większy. W skrócie jeszcze bardziej odczuwają Państwa nacisk.

Są tak spanikowani, że ONZ niespodziewanie wezwało do pilnego posiedzenia na najwyższym szczeblu, które ma zostać uwzględnione w programie Zgromadzenia Ogólnego przypadającego już na 20 września. Te działania mają na celu wykreowanie poczucia pilnej potrzeby, a także mają na nowo wzbudzić zainteresowanie Traktatem Pandemicznym.

WHO zaczyna brakować czasu… Działają ze zdwojoną intensywnością w celu poprawy swojej sytuacji. Teraz więc jest najlepszy czas, aby zwiększyć nacisk i definitywnie pogrzebać ten traktat.

Podpiszcie Państwo petycję, apelując do Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ o wyraźny sprzeciw wobec groźnej centralizacji władzy przez WHO podczas nadchodzących rozmów na temat Traktatu Pandemicznego, które będą miały miejsce w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.