https://www.who.int/news/item/19-08-2023-who-launches-a-new-global-initiative-on-digital-health-at-the-g20-summit-in-india

(obrazek z fb)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i indyjskie przedstawicielstwo w grupie G20 ogłosiły 19 sierpnia nową globalną inicjatywę na rzecz zdrowia cyfrowego (GIDH) podczas spotkania ministrów zdrowia na szczycie G20, którego gospodarzem był rząd Indii.

Nowa inicjatywa GIDH (w skrócie „guide”) będzie działać jako zarządzana przez WHO sieć i platforma wspierająca wdrażanie Globalnej Strategii Zdrowia Cyfrowego 2020-2025. WHO służy jako sekretariat do wdrażania strategii w celu konwergencji i gromadzenia globalnych standardów, najlepszych praktyk i zasobów w celu szybkiego śledzenia cyfrowej transformacji systemu opieki zdrowotnej.

„Dziękujemy krajom G20 i indyjskiej prezydencji G20 za uznanie wyjątkowej roli i mocnych stron WHO w tym obszarze oraz wspieranie tworzenia nowej sieci GIDH” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. „Ciągłe wsparcie i współpraca G20, partnerów rozwojowych i organizacji międzynarodowych będą niezbędne, aby wspólnie osiągnąć to, czego nikt z nas nie może zrobić sam. WHO jest zaangażowana we współpracę z krajami w celu wzmocnienia ich zdolności i poprawy dostępu do rozwiązań cyfrowych o wysokiej jakości dla zdrowszej, bezpieczniejszej i bardziej sprawiedliwej przyszłości”.

Przemawiając podczas inauguracji, indyjski minister zdrowia dr Mansukh Mandaviya powiedział: „Dzisiaj był doniosły dzień w historii grupy roboczej G20 ds. zdrowia, w którym kraje G20 nie tylko określiły priorytet dla jego znaczenia, ale wspólnie pracowały nad jego uruchomieniem”. Nowa globalna inicjatywa na rzecz zdrowia cyfrowego jest jednym z kluczowych rezultatów indyjskiej prezydencji G20.

Od czasu pierwszej rezolucji WHO w sprawie e-zdrowia w 2005 r., która doprowadziła do opracowania i przyjęcia globalnej strategii WHO w zakresie zdrowia cyfrowego, ponad 120 państw członkowskich WHO opracowało krajową politykę lub strategię w zakresie zdrowia cyfrowego.

Podczas gdy ostatnie doświadczenia podczas pandemii COVID-19 zaowocowały wzrostem wykorzystania cyfrowego zdrowia, wiele krajów wyraża potrzebę wsparcia, aby przejść od skoncentrowanych na produktach i pilotażowych inicjatywach w zakresie cyfrowego zdrowia do ustanowienia krajowej infrastruktury cyfrowego zdrowia z odpowiednim zarządzaniem, polityką i kompetentną kadrą medyczną potrzebną do wyboru, utrzymania i dostosowania cyfrowych interwencji zdrowotnych.

Inicjatywa GIDH ma na celu połączenie krajów i partnerów w celu osiągnięcia wymiernych rezultatów poprzez:

- opracowanie jasnych, opartych na priorytetach planów inwestycyjnych w zakresie cyfrowej transformacji zdrowia;
- poprawę sprawozdawczości i przejrzystości cyfrowych zasobów zdrowotnych
- ułatwianie wymiany wiedzy i współpracy między regionami i krajami w celu przyspieszenia postępów;
- wspieranie podejścia obejmującego cały rząd do cyfrowego zarządzania zdrowiem w krajach; oraz
- zwiększenie wsparcia technicznego i finansowego na rzecz wdrożenia Globalnej Strategii Zdrowia Cyfrowego 2020-2025 i jej kolejnej fazy.

WHO i partnerzy ogłosili znaczne zobowiązania pieniężne i rzeczowe ze strony wielu zainteresowanych stron, aby wesprzeć uruchomienie tej nowej inicjatywy.

Cyfrowa opieka zdrowotna to sprawdzony czynnik poprawy wyników zdrowotnych w kierunku osiągnięcia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i związanych ze zdrowiem celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Cyfrowe interwencje zdrowotne poprawiają opiekę zdrowotną na wiele sposobów, od wspierania osób w zarządzaniu ich zdrowiem i dobrym samopoczuciem, poprzez umożliwienie świadczeniodawcom przestrzegania wytycznych i zapewnienia wysokiej jakości opieki, po wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej poprzez poprawę łańcuchów dostaw i zarządzania siłą roboczą.

Więcej informacji:

https://www.who.int/initiatives/global-initiative-on-digital-health