Chorwacki europarlamentarzysta Mislav Kolakusiic w Parlamencie Europejskim powiedział, że pragnie ostrzec ludzi przed niebezpieczeństwem dla ludzkości. (!!!)

Powiedział, że Światowa Organizacja Zdrowia powinna zostać uznana za organizację terrorystyczną za wyrządzone krzywdy i rozgłaszane kłamstwa. Dodał, że bezpieczniej i zdrowiej dla ludzkości byłoby podpisanie umowy z kolumbijskim kartelem narkotykowym niż z WHO. (!!!)

Czy o tej wypowiedzi zostaliście poinformowani Państwo w głównym wydaniu wiadomości???

Czy zostaliście Państwo poinformowani w programie dowolnym telewizji lub radia o tym, że Ivan Sincic – inny chorwacki europarlamentarzysta powiedział, że doszło do bezprecedensowym nadużyciem władzy przez rządy. (!!!) Sincic nazywa związkiem małżeńskim relację rządów z globalnymi koncernami, którego celem jest zwalczenie wolności ludzi. (!!!)

Takich alarmujących, szokujących wypowiedzi z ust niezależnych europarlamentarzystów, specjalistów w dziedzinie prawa międzynarodowego, zdrowia publicznego padło dużo więcej.

Tematowi niebezpiecznych zmian w międzynarodowym prawie zdrowotnym WHO zostały poświęcone dwie ważne konferencje:

– 19 kwietnia 2023 r. Strasburg „Children’s Health Defense”, zorganizaowana przez europosłów Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginię Joron, Mislava Kulakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes

https://youtu.be/mll3s0BnJ5g


– 4 lipca 2023 r. Bruksela Europejska Inicjatywa Obywatelska ” Trust and Freedom”

https://www.youtube.com/watch?v=bwL4HLvHEcI

Najwyższy czas, żebyśmy zadali sobie ważne pytania:


Czy chcesz żeby światem rządziła „organizacja terrorystyczna”???

Czy jesteś za normalizacja pedofilii??

Czy zgadzasz się, żeby prawo było realizowane bez poszanowania „godności, praw człowieka I fundamentalnych wolności???

Czy wiesz co ukrywają przed Tobą media???

Czy chcesz żyć w cyfrowym świecie kontroli i inwigilacji???

Czy zgodzisz się na sanitarną dyktaturę Światowej Organizacji Zdrowia przy następnym prawdziwym bądź wykreowanym kryzysem zdrowotnym???

Czy zgodzisz się na kolejne ograniczanie Twoich naturalnych, fundamentalnych praw???

Czy zgodzisz się, żeby o zdrowiu i życiu Twoich bliskich decydował człowiek oskarżany o zbrodnie na ludzkości???

Na temat zagrożeń wynikających ze zmian w międzynarodowym prawie zdrowotnym mówi Dorota Rodziewicz ze Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” w PL1TV w rozmowie:

„Traktat WHO jest śmiertelnie niebezpieczny. Dlaczego milczycie???”

Wyraź dobitnie swoje zdanie na temat WHO. Podpisz petycję:

https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia?fbclid=IwAR0aADWBN9kUQ1ihRdYAGD3kz6jU8hfnluMdfWomIWS-QZRIn7cQAI0JvDI#form

Reaguj!!! PrzełamujeMY zmowę milczenia!!! Dla naszych bliskich, dzieci i następnych pokoleń!!!