WYSŁANIE WNIOSKU O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DROGĄ MAILOWĄ ZAJMIE CI KWADRANS.

PRZEMOC DOTYCZY NASZYCH DZIECI. ZAREAGUJ!!!

WZÓR WNIOSKU:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

W imieniu własnym, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

 1. Na jakiej podstawie prawnej dopuszcza się przemocowe wykonywanie szczepień ochronnych na polskich Dzieciach? Każda presja na wykonanie zabiegu medycznego niechcianego przez istotę ludzką,  w tym szczepienia, który niesie ryzyko nipożądanych skutków ubocznych  jest gwałtem na godności ludzkiej. Przymus, „obowiazek”, ukryte formy wywierania presji są niezgodne z prawem naturalnym, Konstytucją RP, prawami człowieka I innymi umowami międzynarodowymi, w tym Kodeksem Norymberskim.
 2. Czy producenci preparatów do szczepień, w tym preparatu na błonicę, gruźlicę,
  krztusiec,świnkę, odrę, ospę wietrzną, różyczkę, zakażenie powodowane przez rotawirusy, wirusa HPV, covid ponoszą odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne?
 3. Jaka jest aktualna liczba zachorowań na poniższe choroby? błonica, gruźlica, Haemophilus influenzae typu b, krztusiec, „świnka”, odra, ospa wietrzna, poliomyelitis, różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wścieklizna, zakażenia rotawirusami?
 4. Czy dane statystyczne rozróżniają zachorowania związane z samym szczepieniem (np. gruźlica, polio, odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna i krztusiec – poszczepienne)? Jeśli tak, to wnoszę o również o udostępnienie tych danych. 
 5. Czy prywatna „Światowa Organizacja Zdrowia” finansowana przez koncerny farmaceutyczne zaleca stosowanie presji w postaci kar administracyjnych lub innych działań przemocowych wymuszających szczepienia ochronne dzieci? Jeśli tak proszę o udostępnienei tych zaleceń?
 6. Czy szczepienia, do których są zmuszane karami administracyjnymi dla ich Rodziców i Opiekunów polskie Dzieci zostały przebadane klinicznie z użyciem neutralnego placebo? Jeśli tak wnoszę o udostępnienie twyników tych badań?
 7. Czy tak zwany  „kalendarz szczepień obowiązkowych” polskich Dzieci został poddany badaniom klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa całościowo w obecnej konfiguracji? Jeśli tak wnoszę o udostępnienie wyników tych badań.
 8. Na jakiej podstawie prawnej prawa międzynarodowego Polska stosuje inne zasady ochrony przed chorobami zakaźnymi Dzieci niż wiele państw europejskich, w których szczepienia są realizowane z szacunkiem dla godności i wolnej woli istoty ludzkiej, czyli na podstawie wolnej, świadomej decyzji na podstawie rzetelnej informacji o preparacie medycznym, w tym informacji o ryzyku działań niepożądanych?
 9. Czy macie Państwo informację o zachorowalności Dzieci na choroby zakaźne w państwach, w których Dzieci i Ich Rodzice są traktowani z poszanowaniem ich fundamentalnych praw:

✅ Austria – szczepienia dobrowolne
✅ Białoruś – szczepienia dobrowolne
✅ Cypr – szczepienia dobrowolne
✅ Czarnogóra – szczepienia dobrowolne
✅ Dania – szczepienia dobrowolne
✅Estonia – szczepienia dobrowolne
✅ Finlandia – szczepienia dobrowolne
✅ Holandia – szczepienia dobrowolne
✅ Hiszpania – szczepienia dobrowolne
✅ Irlandia – szczepienia dobrowolne
✅ Islandia – szczepienia dobrowolne
✅ Kazachstan – szczepienia dobrowolne (partner UE)
✅ Liechtenstein – szczepienia dobrowolne
✅ Litwa – szczepienia dobrowolne
✅ Luksemburg – szczepienia dobrowolne
✅ Łotwa – szczepienia dobrowolne
✅ Norwegia – szczepienia dobrowolne
✅ San Marino – szczepienia dobrowolne
✅ Słowenia – szczepienia dobrowolne
✅ Szwajcaria – szczepienia dobrowolne
✅ Szwecja – szczepienia dobrowolne
✅ Wielka Brytania – szczepienia dobrowolne

Proszę o odpowiedź drogą mailową z zachowaniem terminu urzędowego.

SKOPIOWANY WZÓR WNIOSKU WYŚLIJ MAILEM NA ADRES:

 1. Naczelnej Izby Lekarskiej [email protected] 
 2. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; [email protected] 
 3. Naczelnej Rady Aptekarskiej [email protected]
 4. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB [email protected]
 5. Instytutu Matki i Dziecka [email protected]
 6. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie [email protected]
 7. Krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii [email protected] 
 8. Krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii [email protected] 
 9. Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych [email protected]
 10. Krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii [email protected]
 11. Krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego [email protected] 
 12. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego [email protected] 
 13. Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego [email protected] 
 14. Polskiego Towarzystwa Wakcynologii [email protected] 
 15. Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych [email protected] 
 16. Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego [email protected] 
 17. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego [email protected] 
 18. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych [email protected] 
 19. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [email protected] 
 1. Głównego Inspektora Farmaceutycznego [email protected] 
 2. Głównego Inspektora Sanitarnego [email protected]
 3. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [email protected] 
 4. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [email protected] 
 1. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej [email protected]
 2. Premiera RP [email protected] 
 3. Ministerstwa Zdrowia [email protected]

POBUDKA!!! CHODZI O NASZE DZIECI
WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!!!

Justyna Socha
#MZ1574 Co możesz zrobić? https://stopnop.com.pl/mz157

W świecie skorodowanym przez konflikt interesów i antyludzkie ideologie tylko wolność wyborów medycznych jest gwarancją bezpieczeństwa!!!