Dr Silvia Behrendt jest autorką analizy prawnej poprawek IHR (2005)

https://altershot.tv/prawo/analiza-prawna-propozycji-zmian-w-miedzynarodowych-regulacjach-zdrowotnych

Poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotynych IHR (2005) są obecnie omawiane w Genewie (21 – 28 maja b.r.)

Mają być przyjęte w maju 2024 r. zwykłą większością głosów. Nie jest wymagana ratyfikacja przez kraje członkowskie!!! Pod pozorem prewencyjnej opieki zdrowotnej WHO ma w przyszłości przejąć kontrolę nad wszystkimi krajami członkowskimi na całym świecie za pomocą samodzielnie wygenerowanych stanów wyjątkowych i jeszcze bardziej rozkręcić biznes przestępczych koncernów farmaceutycznych. Zgoda na wprowadzenie w życie poprawek IHR (2005) to potencjalny „totalitaryzm pod klucz”.

MAMY ROK NA ZATRZYMANIE TEGO GLOBALNEGO SZALEŃSTWA!!!