Od ponad roku podejmujemy różne działania mające na celu zwiększenie świadomości ludzi dotyczących prawdziwych celów organizacji międzynarodowych, takich jak WHO, ONZ, WEF, które pod przykrywką dbałości o nasze bezpieczeństwo realizują plan globalnego, cyfrowego niewolnictwa.

https://psnlin.pl/video,konferencja-prasowa-traktat-antypandemiczny-who,86.html

W kwietniu ubiegłego roku odbyła się pierwsza konferencja prasowa środowisk wolnościowych, podczas której został zasygnalizowany temat konfliktu interesów WHO oraz katastrofalnych skutków zaleceń tej organizacji podczas medialnie zbudowanego kryzysu zdrowotnego covid-19.

Przedstawiciele grup i stowarzyszeń wolnościowych brali udział w wysłuchaniach publicznych zorganizowanych przez WHO dotyczących CA+ „globalnego traktatu antypandemicznego”, co będzie przedmiotem odrębnego artykułu.

W pażdzierniku została podjęta pierwsza próba skontaktowania się z przedstawicielami Polski w pracach WHO. Niestety nie chcieli oni spotkać się z nami i porozmawiać o naszych obawach i kontrowersjach, które powstały wokół traktatu.

APEL DO POSŁÓW I SENATORÓW Z WEZWANIEM DO OBRONY POLSKIEGO INTERESU PRZED WPŁYWEM ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA.

W piątek 7 października do skrzynek podawczych posłów i senatorów został przez nas dostarczony Apel z wezwaniem do obrony polskiego interesu przed dyktatorskimi zapędami WHO. Załącznikiem do Apelu było stanowisko stowarzyszeń i grup społecznych w sprawie projektu traktatu / konwencji / umowy lub innego międzynarodowego antypandemicznego instrumentu prawnego. Stanowisko poparło:: Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, Medycy Nadziei, Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń, Katarzyna Tarnawa Gwóźdź i Przyjaciele, Fundacja Verax, Stowarzyszenie Stop Nop, Watahy Głosu Obywatelskiego, Polska Jest Jedna, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, WIG, Fundacja Osuchowa, grupa Na Warcie, Warszawski Bunt oraz Polskie Veto, Konfederacja Korony Polskiej, WIR Masz Głos, Norymberga 2.0 i inne.

W Apelu podkreślone zostały zagrożenia wynikające z procedowanej umowy. Został też podkreślony fakt, że wprowadzane zmiany zmierzają do nadrzędnej roli Światowej Organizacji Zdrowia ponad rządami państw członkowskich w sytuacji następnych pandemii lub innych wykreowanych kryzysów zdrowotnych czy ekologicznych. Co jest szczególnie niepokojące o zagrożeniach nie jest informowana opinia publiczna, pomimo że dotyczą one:

  • suwerenności cielesnej każdego człowieka – możliwość wprowadzanie obowiązkowych / przymusowych procedur medycznych, bezprawne ograniczenia praw naturalnych człowieka np. do przemieszczania się i kontaktów z ludźmi (lockdowny),
  • suwerenności krajów członkowskich, w tym Polski – nadrzędna rola decyzji dyrektora generalnego WHO,
  • wolności słowa – usankcjonowana cenzura, jedynie słuszna narracja, brak debaty naukowej, prześladowania osób nauki niezgadzających się z medialną narracją.

Alarmujący głos społeczny jest marginalizowany, co jest skandaliczne i niezgodne z zapisami Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Do przedstawicieli WHO oprócz telefonów z prośbą o spotkanie zostały wysłane maile z Apelem, załączonym stanowiskiem oraz „Białą Księgą koronawirusa” (https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/), która zawiera badania naukowe oraz analizę prawną potwierdzające fakt, że pandemia COVID-19 była oparta na manipulacji, propagandzie, polityce strachu oraz bezprawnym ograniczaniu praw człowieka. Zostały też wysłane do nich listy polecone z potwierdzeniem odbioru. Dzięki współpracy z Watahami Głosu Obywatelskiego wysyłka została rozszerzona o polskich europarlamentarzystów.

Zapraszamy do publikacji treści stanowiska środowisk wolnościowych w mediach społecznościowych, nawiązania kontaktu z lokalnymi mediami w celu nagłośnienia tych działań oraz treści dokumentów, a także wysyłania ich do innych organizacji.