Stop WHO!

 

Żądamy wyjścia Polski z WHO

Dla dobra naszego, naszych bliskich oraz naszych dzieci i wnuków,

które są przyszłością naszej Ojczyzny.

Jest nas dużo, będzie więcej!

WESPRZYJ NAS!

PRZYŁACZ SIĘ!

zainteresowanych naszą działalnością

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt

Dlaczego dążymy do zablokowania wpływu WHO na politykę zdrowotną Polski?

Światowa Organizacja Zdrowia to powołana w 1946 roku agenda ONZ, której zadaniem miało być doradzanie rządom w kwestiach zdrowia. Ta szlachetna w zamierzeniu misja jest od wielu lat zakłócana skandalami finansowymi i personalnymi. Na czele WHO stoi skrajnie lewicowy etiopski polityk, który w swoim kraju był częścią brutalnego reżimu, oskarżanego o tortury i represje wobec obywateli. Organizacja, która powinna być niezależna od wpływów firm i polityków jest w ponad 80% opłacana przez prywatnych darczyńców, w tym producentów leków.

Obecnie WHO dąży do przejęcia władzy, która normalnie przynależy suwerennym Państwom, do stania się Światowym Ministerstwem Zdrowia. Jeśli planowane przez WHO zmiany powiodą się, spowoduje to niebezpieczny wzrost władzy przyznanej jednej osobie – Dyrektor generalny WHO będzie mógł ogłaszać stan zagrożenia zdrowia na całym świecie, w każdej sprawie, nie tylko związanej ze zdrowiem, którą pod wpływem prywatnych i korporacyjnych sponsorów, uzna za groźną. WHO będzie mogło wydawać Polakom prawnie wiążące wytyczne jak na przykład zarządzanie lockdownów, wprowadzanie ograniczeń w podróżowaniu, zarządzanie przymusowych badań lekarskich i obowiązkowych szczepień. WHO dąży także do cenzurowania debaty naukowej i kontrolowania mediów społecznościowych.

Swoje plany Światowa Organizacja Zdrowia realizuje przez forsowanie dwóch instrumentów prawa międzynarodowego – nowy Traktat Pandemiczny oraz zmiany w istniejących Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. I to ten drugi instrument stanowi większe zagrożenie, bo  proponowane zmiany to w dużej części zupełnie nowe zapisy, które zapewniają Światowej Organizacji zdrowia takie same kompetencje, jakie są zapisane w negocjowanym Traktacie Pandemicznym. Ale mimo, że będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym dokumentem, to w przypadku braku sprzeciwu ze strony państwa członkowskich, automatycznie stanie się obowiązującym prawem międzynarodowym. Bez debaty, bez negocjacji, bez potrzeby ratyfikacji, Polska utraci prawo do podejmowania suwerennych decyzji, mających wpływ na zdrowie i dobrobyt swoich obywateli. Mówimy stanowcze NIE dla tych planów i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne

WHO rezolucją WHA75.12 wezwała państwa członkowskie do „podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu rozważenia potencjalnych zmian Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR), przy założeniu, że nie doprowadzi to do ponownego otwarcia całego instrumentu do renegocjacji”. Ten zapis pozwala na wprowadzenie przepisów odbierających państwom członkowskim suwerenność podejmowania decyzji dotyczących zdrowia własnych obywateli, bez wiedzy i zgody parlamentu i społeczeństwa, bez referendum czy choćby debaty parlamentarnej. Zmian jest ponad 300.

Międzynarodowe przepisy zdrowotne

Szczegóły wkrótce.

Nowy traktat pandemiczny

W następstwie kryzysu związanego z Covid-19 Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała w 2021 roku proces reform, który obejmuje przygotowanie dwóch odrębnych instrumentów prawnych: znaczących zmian w  istniejących Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, oraz całkowicie nowy Traktat Pandemiczny (WHO CA+). 

Oba dokumenty zagrażają suwerenności państw członkowskich, lekceważą godność i prawa człowieka oraz zagrażają wolności słowa.

Nowy traktat pandemiczny

Szczegóły wkrótce

ICD-11

1 stycznia 2022 roku WHO oficjalnie wdrożyło nową międzynarodową klasyfikację chorób i zaburzeń – ICD-11, która zastąpiła obowiązującą do tej pory klasyfikację ICD-10.

Mimo, że państwa członkowskie mają 5 lat na wdrożenie nowej klasyfikacji, oraz że polskie tłumaczenie miało się pojawić pod koniec listopada 2023, Polska już rozpoczęła wdrażanie tego podstawowego narzędzia medycznego. Tymczasem nowa klasyfikacja niesie z sobą groźne zmiany – na przykład zamiast pojęcia płci biologicznej wprowadza się termin gender oraz manipuluje się i relatywizuje się pojęcie pedofilii.

Klasyfikacja chorób i zaburzeń icd-11

Szczegóły wkrótce.

Standardy edukacji seksualnej

Światowa Organizacja Zdrowia promuje program edukacyjny zawierający wskazówki dla przedszkoli i szkół podstawowych pod nazwą Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”. 

Celem tych zaleceń jest seksualizacja dzieci od najmłodszych lat, wyposażanie ich w wiedzę, umiejętności, postawy i wartości, które pozwolą im rozwijać relacje seksualne oraz pomoc dzieciom i młodzieży w tworzeniu relacji z partnerami seksualnymi.

Edukacja seksualna seksualna dzieci

Szczegóły wkrótce

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić do przejęcia władzy nad naszym zdrowiem przez skompromitowaną organizację, jaką jest WHO. Nasze działania są prowadzone na wielu frontach oraz w wielu obszarach. Wprawdzie większość naszych działań opiera się na pracy wowlontariuszy oraz aktywistów, to jednak pomimo tego potrzene nam są środki finansowe na organizację imprez, opłacanie akcji promocyjnych oraz przyziemne drukowanie, kserowanie oraz wynajmowanie powierzchni oraz infrastruktury na potrzeby promowania naszych działań.

Będziemy niezwykle wdzięczni, jeśli wesprzesz nas środkami finansowymi. Ze swojej strony możemy obiecać, iż ich wydatkowanie jest w pełni transparentne i w dowolnym momencie możemy uzasadnić i udokumentować wydanie każdej złotówki na cele związane z akcją stopWHO.

Najprostszym sposobem wsparcia naszych działań jest wykonanie przelewu bankowego, zgodnie z poniższymi zasadami.

Odbiorca: Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
Numer konta bankowego: 08 1140 2004 0000 3802 8208 5042

Tytuł przelewu: „Cele statutowe – działania związane z prowadzeniem strony internetowej StopWHO.pl”

Media wspierające inicjatywę #StopWHO

Organizacje które udzielają nam poparcia

My w mediach społecznościowych